Levering & betalingsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden voor Lytse Griente:

Leveringstermijn: Lytse Griente streeft ernaar bestellingen zo snel mogelijk te leveren, rekening houdend met oogsttijden en beschikbaarheid van de gewenste microgroenten. De leveringstermijn begint vanaf het moment van ontvangst van de bestelling.
Verzendmethode: Bestellingen worden geleverd via gekoelde transportmethoden om de versheid van de microgroenten te waarborgen. Speciale verzendverzoeken kunnen worden overwogen, maar extra kosten kunnen van toepassing zijn.
Risico-overdracht: Het risico van verlies of beschadiging van de microgroenten gaat over op de klant op het moment van levering.
Inspectie bij levering: Ontvangers dienen de geleverde microgroenten bij ontvangst te inspecteren. Eventuele zichtbare schade of kwaliteitsproblemen dienen onmiddellijk te worden gemeld aan Lytse Griente.
Retourzendingen: Lytse Griente accepteert retourzendingen van microgroenten alleen in het geval van aantoonbare defecten of afwijkingen van de bestelde specificaties. Klanten dienen dergelijke problemen op dag van ontvangst te melden.

Betalingsvoorwaarden voor Lytse Griente:

Betalingstermijn: Betalingen voor geleverde microgroenten dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders overeengekomen.
Betaalmethoden: Lytse Griente accepteert betalingen via bankoverschrijving, elektronische betalingssystemen zoals PayPal of iDEAL, en automatische incasso. Klanten die gebruik willen maken van automatische incasso dienen hiervoor een machtiging te verstrekken.
Facturering: Facturen worden per e-mail verzonden naar het door de klant opgegeven factuuradres, tenzij anders aangegeven.
Laattijdige betaling: Bij laattijdige betaling behoudt Lytse Griente zich het recht voor om rente in rekening te brengen op het verschuldigde bedrag, evenals eventuele incassokosten.
Eigendomsvoorbehoud: De geleverde microgroenten blijven eigendom van Lytse Griente totdat volledige betaling is ontvangen.

 

 

Vriendelijke Groeten 

Het Lytse Griente Friesland Team